Odstúpenie od kúpnej:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Violette, s.r.o., bod 10, ktoré sú zverejnené na https://www.violettemoda.sk/obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu Violette, s.r.o., Nová Doba 496, 027 43 Nižná, info@violettemoda.sk