Reklamačný poriadok 

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Violette, s.r.o., bod 15, ktoré sú zverejnené na https://www.violettemoda.sk/obchodne-podmienky/

2. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (Violette, s.r.o., Nová Doba 496, 027 43 Nižná)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@violettemoda.sk.